Photo: Guri Dahl.Photo: Guri Dahl

Norsk personnummer for barn

Sist oppdatert: 28.12.2016 // Her kan du lese om statsborgerskap, personnummer og pass til barn.

English

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Spørsmål om statsborgerskap bes rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk mor eller far, blir automatisk norsk statsborger, uavhengig av hvor barnet er født og om foreldrene er gift eller ei*. Det må imidlertid fortsatt søkes om pass og personnummer.

Barn født før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder, men hvor foreldrene ikke var gift da barnet ble født, må det søkes til Utlendingsdirektoratet om norsk statsborgerskap, før det kan søkes om personnummer og pass.

For barn født før 01.09.06 til gifte foreldre, hvor minst en forelder var norsk borger da barnet ble født, trenger foreldrene ikke å sende melding om norsk statsborgerskap for barnet. Barnet er automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid søkes om personnummer og pass.

Det kan ikke søkes om visum til Norge for barn med vietnamesisk pass dersom en av foreldrene er norsk. Barnet må ha norsk statsborgerskap, personnummer og pass.

Søknad om personnummer leveres inn til ambassaden med den hensikt å oppnå norsk pass. I søknaden må det opplyses hvorfor det søkes om personnummer til barnet. Saksbehandlingstiden er på mellom 6-8 uker. Ved søknad om personnummer for barn må følgende vises ved personlig (barn og en av foreldrene) oppmøte på ambassaden etter avtale

 • Brev/søknad signert av begge foreldrene hvor det anmodes om personnummer med formål å får norsk pass til barnet. Kan bare en av foreldrene møte personlig må et skriftelig samtykke og gyldig legitimasjon, eller bekreftet datert kopi av gyldig legitimasjon fra den forelder som ikke er tilstede, fremlegges. Samtykket kan ikke være mer enn 3 måneder.
 • Kopi av original fødselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det vietnamesisk utenriksdepartement og ambassaden (legaliseringsbegyr vil forekomme, se gebyrskjema). Se også artikkel om Legalisering
 • Kopi av passet til både norsk og utenlandsk forelder
 • Kopi av barnets vietnamesiske (utenlandske) pass hvis dette innehas
 • Attest om erverv av norsk statsborgerskap fra UDI (gjelder kun for barn født utenfor ekteskap før 01.09.2006)
 • Kopi av original vigselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det vietnamesiske utenriksdepartementet (gjelder barn født før 01.09.06 med foreldre som giftet seg før 01.09.06)
 • Farskapserkjennelse undertegnet av begge foreldre hvis foreldrene ikke er gift og kun mors navn fremkommer på fødselsattesten
 • Dersom én av foreldrene ikke har bostedsadresse i Norge må også farskapet godkjennes av NAV. Dette kan medføre forlenget behandlingstid.
 • 2 passfoto.

Søknad om personnummer, med den dokumentasjon som er oppgitt over, vil bli sendt fra ambassaden til Skatt Nord i Troms for behandling. I alle saker med utspring fra Vietnam vil Skatt Nord kreve at det blir tatt en DNA prøve som ambassaden sender til Rettsmedisinsk institutt i Oslo for analyse. 

Rutinen for DNA-test er som følger:

 • Skatt Nord Tromsø, Personregisteret mottar fra ambassaden søknad om personnummer. Skatt Nord Tromsø sender melding til søker, med kopi til ambassaden, om at det er nødvendig med DNA-test. I brevet til søker bes vedkommende om å innbetale et forskudd til Personregisteret.
 • Når Personregisteret har mottatt betaling oversender Personregisteret nødvendig utstyr for prøvetaking til ambassaden.
 • Ambassaden kaller inn for DNA-testing og oversender denne til Norge
 • Personregisteret sender melding om vedtak direkte til søker med kopi til ambassaden. Det tar ca seks uker fra DNA-prøven sendes fra ambassaden til vedtak om personnummer foreligger.

Personnummer og statsborgerskap vil ikke bli avgjort på bakgrunn av DNA-prøve som er analysert av andre institusjoner enn Rettsmedisinsk Institutt i Oslo.

Det oppfordres til at man tar kontakt med Vietnamesiske immigrasjonsmyndigheter for informasjon om utreise.


* Dette gjelder ikke dersom barnets utenlandske mor er/var gift med en mann som ikke er/var norsk statsborger da barnet ble født.


Bookmark and Share